Co daje ten dział?

Aby umiędzynarodowić działalność naukową niezbędne jest uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych poza granicami kraju. Umożliwiają to liczne sieci o zasięgu europejskim bądź ogólnoświatowym. Sieć COOPERANTE stworzyła wykaz takich sieci i centrów naukowych.

Informacje o możliwościach udziałów w projektach badawczych oraz o tych, które są obecnie realizowane umożliwiają śledzenie bieżących trendów oraz rozszerzanie swojej działalności badawczej.

Choć nauka to nie wyścigi, warto uczestniczyć w rywalizacji, która pobudza ducha walki o lepszą naukę. Dlatego też COOPERANTE na bieżąco informuje o konkursach związanych z nauką prawa pracy i zabezpieczenie społecznego.