DOROBEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Składki na ubezpieczenie społeczne (2015)

Świadczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny (2016)

Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej (2011)

Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne (2016)

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE ZUS

Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem (2014)

Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne (2015)

Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych (2013)

Równowaga ekonomiczna systemów emerytalnych Współpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego (2013)

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy (2015)

MONOGRAFIA AUTORSKA

Finansowanie polityki społecznej (J. Auleytner, 2017)

RAPORTY

WIEDZA I POSTAWY WOBEC UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (2016)

Raport roczny ZUS 2017

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. TEORIA I PRAKTYKA

1_2018 TOM I

1_2018 TOM II

2_2018

3_2018

4_2018

1_2019 

2_2019

3_2019

4_2019

1_2020

2_2020

3_2020

4_2020

1_2021

2_2021

3_2021

4_2021

1_2022

2_2022

3_2022