W tym miejscu publikowane są informacje o krajowych i zagranicznych możliwościach publikacyjnych. Zachęcamy do przesyłania „call for papers” na nasz adres mailowy: cooperante@wpia.uni.lodz.pl

  • The European Labour Law Journal is seeking commentaries on developments in European Member States, as well as discussions of CJEU and ECtHR decisions, for its European Developments section. If you have questions or wish to receive further information, please contact David Mangan (dmangan@osgoode.yorku.ca).
  • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność prowadzi projekt: Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy II. W ramach projektu przewidujemy stworzenie publikacji dotyczącej wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego i ich wpływu na stosunki pracy.

Roboczy tytuł publikacji:

Wielokąt niemożności. Związki zawodowe i samorząd terytorialny a możliwości prowadzenia dialogu społecznego

Redakcja: dr Jan Czarzasty (SGH), Barbara Surdykowska (Biuro Eksperckie KK NSZZ Solidarność)

Projekt jest kontynuacją prac podjętych w ramach projektu: Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy

Materiały (w tym Raport oraz dwa wynegocjowane porozumienia -Płock, Jaworzno) wypracowane w poprzednim projekcie można znaleźć – https://www.solidarnosc.org.pl/szkolenia/wspolpraca-zagraniczna/programy-europejskie/realizowane/item/19449-7-schematy-dialogu-spolecznego-dla-godnej-pracy

Poszukujemy osób zainteresowanych przygotowaniem rozdziału w planowanej publikacji w obszarze:

– wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego (demografia, zmiana technologiczna, procesy migracyjne) i ich wpływu na możliwość wprowadzania polityk implementujących rozwiązania poprzez dialog społeczny

– koncepcji pracodawcy rzeczywistego w pespektywie zbiorowych stosunków pracy

– mechanizmów dialogu społecznego w sektorze samorządowym

– wpływu polityk publicznych na sytuację faktyczna i pozycję prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie abstraktu (około 600 słów, nie wliczając odniesień literaturowych) w terminie do 1 lutego 2023 r. Abstrakty prosimy kierować na adres: b.surdykowska@solidarnosc.org.pl

Publikacja zostanie:

– poddana redakcji merytorycznej przez redaktorów tomu;

– poddana procesowi recenzowania przez dwóch zewnętrznych recenzentów

– wydana w otwartym dostępie w formie elektronicznej do końca 2023 r. (jest to wymóg projektu), w związku z czym, termin oddania ostatecznego tekstu to 1 czerwca 2023 r.

W razie pytań proszę o kontakt: b.surdykowska@solidarnosc.org.pl