Dostrzegając zasadność i potrzebę współpracy środowisk akademickich z praktyką, Sieć COOPERANTE buduje stałe relacje z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie pracy. Model współpracy obejmuje wymianę doświadczeń, organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz wzajemną promocję podejmowanych działań. Sieć staje się mostem dla przepływu informacji pomiędzy światem nauki prawa pracy i zabezpieczenia społecznego i prawnikami, zajmującymi się na co dzień jego stosowaniem.

Kancelarie chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do kontaktu mailowego.