Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Januszewska

Specjalizuje się w sprawach z zakresu:

 • prawa pracy,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa zabezpieczenia społecznego (socjalnego).

Zajmuje się także prawem gospodarczym, cywilnym i administracyjnym.

Pomaga przedsiębiorcom, podmiotom publicznym, a także osobom prywatnym.

Doradza i reprezentuje klientów we wszelkich obszarach związanych z zarządzaniem kadrami, poprzez m.in.:

 • audyty kadrowe,
 • restrukturyzacje kadrowe, w tym zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • zmiany systemów wynagradzania,
 • zmiany dot. czasu pracy,
 • tworzenie regulaminów i układów zbiorowych pracy, a także ich zmiany,
 • sporządzanie umów z obszaru zatrudnienia,
 • dobór form zatrudnienia z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opodatkowania,
 • dobór form zatrudnienia dla wyższych kadr kierowniczych,
 • uzgodnienia i negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • ochronę danych osobowych pracowników,
 • dodatkowe ubezpieczenia społeczne pracowników (np. PPK),
 • prowadzenie pracowniczych sporów sądowych,
 • odwołania od decyzji i prowadzenie sporów sądowych z ZUS.

Podmiotom publicznym (zwłaszcza gminom) zapewnia także wsparcie przy realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pomocy społecznej, itp. poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie szkoleń.

Osobom prywatnym zapewnia doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowych m.in. w zakresie:

 • sporów pracowniczych,
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie),
 • świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym zagranicznych,
 • świadczeń socjalnych (świadczenia rodzinne, wychowawcze, itp.).

Kancelaria współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin prawa, a także z zakresu zarządzania kadrami (HR).

Założycielką kancelarii jest radca prawny Magdalena Januszewska.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Jest absolwentką Prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzania i Marketingu na tej samej uczelni. Ukończyła także International Business and Trade Law Program organizowany przez Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.

Autorka setek artykułów na tematy związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i zabezpieczeniem społecznym. Była dziennikarzem prawnym „Rzeczpospolitej”. Zdobyła Nagrodę Głównego Inspektora Pracy za zaangażowanie w upowszechnianiu problematyki ochrony pracy.  Obecnie publikuje w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”, miesięcznikach „Rachunkowość”, „Rachunkowość i Podatki”, „Gazeta Samorządu i Administracji”.

Jest ekspertem z zakresu zabezpieczenia społecznego w serwisie LEX „Pytania i odpowiedzi” wydawnictwa Wolters Kluwer.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Januszewska

ul. Gdańska 98 lok. 4

90-508 Łódź

www.mjanuszewska.pl