Uniwersytet Łódzki szanuje prawo użytkowników do prywatności, stosując odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania technologiczne stara się zapewnić ochronę danych osobowych przed dostępem dla osób trzecich.

Rejestracja, dane osobowe

Niektóre serwisy UŁ, wymagają rejestracji lub zalogowania, w celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności serwsu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak np.: imię i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, datę urodzenia, płeć a także login i hasło czy też inne niezbędne informacje do korzystania z danego serwisu. W formularzu należy też, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów danego serwisu UŁ. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji korzystania z innych usług jak np. newsletter lub przy okazji organizowania okolicznościowych akcji/wydarzeń.

Uniwersytet Łódzki informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach konkretnych usług realizowane są na rzecz innych podmiotów – w takim wypadku UŁ świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Cookies

Zbieranie informacji o użytkownikach jest również często realizowane z wykorzystaniem mechanizmu „cookies”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce: 'Cookies na stronach UŁ’