MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE
„Seminarium Innowacyjnych Rozwiązań w dobie pandemii”
15 – 16 września 2022 r.

Zaproszenie; Ulotka