• Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 – Warszawa, 17 maja 2019 r.
  • Konferencja jubileuszowa „15-lecie europejskiej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce” – Warszawa, 27 maja 2019 r.

Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych? – Konferencja naukowa w Krakowie, 4-5 kwietnia 2019 r.

Relacja z pierwszego dnia konferencji

Relacja z drugiego dnia konferencji

Wydarzenia z aktywnym udziałem ZUS w 2019: