• Cooperante
  • WPIA.UNI.LODZ.PL
  • ZUS
  • Kontrast
    Kontrast czarno-białyKontrast czarno-żółtyKontrast żółto-czarnyKontrast żółto-niebieski
  • Patronat:

Polska Sieć Naukowa
Prawa Pracy
i Zabezpieczenia
Społecznego
Cooperante Członek
Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE, działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 2017 roku, czyni starania zmierzające do podjęcia wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a szeroko rozumianą społecznością prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Sieć zrzesza obecnie blisko 300 osób reprezentujących polską naukę i praktykę prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Poniżej prezentujemy sylwetki niektórych z nich; jednocześnie zachęcając pozostałych członków do publikacji swojej 'wizytówki' na platformie internetowej Cooperante.

A
B
C
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż