Dopisz się do newslettera Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE  jeśli chcesz otrzymywać m.in.:

  • wiadomości dotyczące osiągnięć naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – nowości publikacyjnych, prowadzonych projektów badawczych, nagród,
  • zapowiedzi dotyczące ciekawych wydarzeń – otwartych seminariów, konferencji naukowych, warsztatów,
  • informacje o aktywnościach partnerów Cooperante reprezentujących świat praktyki prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Prosimy o kontakt mailowy na adres:
cooperante@wpia.uni.lodz.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

1.    Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.    Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach subskrypcji i wysyłki Newslettera Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – samodzielne zapisanie się do newslettera poprzez formularz udostępniony drogą mailową przez COOPERANTE. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku – tutaj możesz zrezygnować z subskrypcji  – w otrzymanej wiadomości.

4.    Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

5.    Odbiorcy Twoich danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.

6.    Prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1)    dostępu do swoich danych osobowych,
2)    do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
4)    do przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
5)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
6)    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7.    Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.