Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.


Franklin Delano Roosevelt

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 roku. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, który jest jednostką Katedry Prawa Pracy. Sieć COOPERANTE działa wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network; European Labour Law Network; New Zealand Labour Law Society; Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada].

Sieć stwarza jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców, praktyków i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Od stycznia 2022 roku platforma internetowa ma dodatkową funkcjonalność – Blog, który pozwala na komentowanie bieżących spraw dotyczących prawa pracy (nowelizacji, wyroków, polityki regulacyjnej itp.).

Dodatkowo, COOPERANTE dąży do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami społecznymi oraz instytucjami zagranicznymi.

W 2019 r. Sieć COOPERANTE była partnerem XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sieć COOPERANTE objęła patronatem konferencje:
Zmiany w prawie pracy 2019-2020 – wyzwania dla pracodawców (październik 2019)
Prawo pracy w dobie kryzysu (maj 2020)
Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19 (czerwiec 2020)
Płeć i prawo pracy (listopad 2020)
Młodzi pracownicy na rynku pracy – szanse, problemy, zagrożenia (listopad 2020)
Praca zdalna jako instytucja prawa pracy (styczeń 2021)
LLRN5Poland Celebrating the 10th Anniversary of LLRN Scholarship (czerwiec 2021)
Young Explorers Seminar YES!  (lipiec 2021)
Handel ludźmi a legalność zatrudnienia (październik 2022)

Strategicznym Partnerem COOPERANTE jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sieć jest objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Głównymi aktywnościami Sieci są:

  • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach i publikacjach poprzez stronę internetową oraz zbiorczo raz w miesiącu do osób zapisanych do Newslettera*;
  • stworzenie bazy osób zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego należących do Sieci;
  • współorganizacja konferencji krajowych i zagranicznych;
  • organizacja cyklicznych wydarzeń integrujących szeroko rozumianą społeczność prawa pracy i zabezpieczenia społecznego wokół dyskusji na bieżące tematy dotyczące prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego (vide seminaria COOPERANTE; Środowe Narady COOPERANTE);
  • mająca na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce oraz wartych uwagi wydarzeniach organizowanych na świecie.

Założycielami i Koordynatorami COOPERANTE są:
dr Izabela Florczak
dr Marta Otto
prof. Mirosław Włodarczyk

Współpracownicy:

dr Michał Barański – Koordynator działu „Koła Naukowe”
dr Katarzyna Jaworska – Koordynator działu „Publikacje”
dr Robert Marczak – Koordynator działu „ZUS”
dr Michał Matuszak
dr hab. Magdalena Paluszkiewicz – Koordynator działu „Wydarzenia”
dr Anna Piszczek – Koordynator działu „Orzecznictwo”
dr hab. Krzysztof Stefański – współredaktor „Felietonów COOPERANTE”
mgr Piotr Sypecki – Koodynator ds. Współpracy z Członkami Sieci

Kontakt:
Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Pok. 3.72

cooperante@wpia.uni.lodz.pl

Facebook

*Jeśli chcesz dołączyć do bazy osób, które otrzymują Newsletter – prześlij nam e-mail!