Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.


Franklin Delano Roosevelt

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 roku. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, który jest jednostką Katedry Prawa Pracy. Sieć COOPERANTE działa wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network; European Labour Law Network; New Zealand Labour Law Society; Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada].

Sieć stwarza jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców, praktyków i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Od stycznia 2022 roku platforma internetowa ma dodatkową funkcjonalność – Blog, który pozwala na komentowanie bieżących spraw dotyczących prawa pracy (nowelizacji, wyroków, polityki regulacyjnej itp.).

Dodatkowo, COOPERANTE dąży do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami społecznymi oraz instytucjami zagranicznymi.

W 2019 r. Sieć COOPERANTE była partnerem XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sieć COOPERANTE objęła patronatem konferencje:
Zmiany w prawie pracy 2019-2020 – wyzwania dla pracodawców (październik 2019)
Prawo pracy w dobie kryzysu (maj 2020)
Sytuacja urzędników administracji publicznej w dobie COVID-19 (czerwiec 2020)
Płeć i prawo pracy (listopad 2020)
Młodzi pracownicy na rynku pracy – szanse, problemy, zagrożenia (listopad 2020)
Praca zdalna jako instytucja prawa pracy (styczeń 2021)
LLRN5Poland Celebrating the 10th Anniversary of LLRN Scholarship (czerwiec 2021)
Young Explorers Seminar YES!  (lipiec 2021)

Strategicznym Partnerem COOPERANTE jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sieć jest objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Głównymi aktywnościami Sieci są:

  • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach i publikacjach poprzez stronę internetową oraz zbiorczo raz w miesiącu do osób zapisanych do Newslettera*;
  • stworzenie bazy osób zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego należących do Sieci;
  • współorganizacja konferencji krajowych i zagranicznych;
  • organizacja cyklicznych wydarzeń integrujących szeroko rozumianą społeczność prawa pracy i zabezpieczenia społecznego wokół dyskusji na bieżące tematy dotyczące prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego (vide seminaria COOPERANTE; Środowe Narady COOPERANTE);
  • mająca na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce oraz wartych uwagi wydarzeniach organizowanych na świecie.

Założycielami i Koordynatorami COOPERANTE są:
dr Izabela Florczak
dr Marta Otto
prof. Mirosław Włodarczyk

Współpracownicy:

dr Michał Barański – Koordynator działu „Koła Naukowe”
dr Katarzyna Jaworska – Koordynator działu „Publikacje”
dr Kamila Naumowicz – Koordynator działu „Koła Naukowe”
dr Robert Marczak – Koordynator działu „ZUS”
dr Michał Matuszak
dr hab. Magdalena Paluszkiewicz – Koordynator działu „Wydarzenia”
dr Anna Piszczek – Koordynator działu „Orzecznictwo”
dr hab. Krzysztof Stefański – współredaktor „Felietonów COOPERANTE”
mgr Piotr Sypecki – Koodynator ds. Współpracy z Członkami Sieci

Kontakt:
Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Pok. 3.72

cooperante@wpia.uni.lodz.pl

Facebook

*Jeśli chcesz dołączyć do bazy osób, które otrzymują Newsletter – prześlij nam e-mail!