W tym miejscu informujemy o realizowanych obecnie (bądź w przeszłości) projektach naukowych z obszarów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Zachęcamy do przesyłania informacji o Państwa działalności.


REALIZOWANE I ZREALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKTY NCN

Kategorie oczywiste: status prawny kobiety w prawie zatrudnienia – NCN – MINIATURA – Kierownik: dr Barbara Godlewska-Bujok

Ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Portugalski model implementacji dyrektywy (UE) 2019/1937 – NCN – MINIATURA – Kierownik: dr Małgorzata Grześków

Sytuacja prawna sygnalisty w polskim prawie pracy – NCN – PRELUDIUM – Kierownik: mgr Marta Kozak-Maśnicka

Zastosowanie autonomicznej AI w procesie pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy wobec osób trzecich – NCN – OPUS – Kierownik: dr Iwona Gredka-Ligarska

Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy – NCN – OPUS – Kierownik: dr Agata Ludera-Ruszel

Handel światowy a prawa pracownicze – NCN – Sonata – Kierownik: dr Aneta Tyc

Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa – NCN – Opus – Kierownik: dr hab. Krzysztof Walczak

W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy – NCN – Preludium – Kierownik: dr Łukasz Bolesta

Prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę jako podstawowe prawo pracownika – NCN – Sonata – Kierownik: dr Katarzyna Bomba

Zgoda jako zdarzenie prawa pracy – NCN- Opus – Kierownik: dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska

Autonomiczne źródła prawa pracy – NCN- Opus – Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza – NCN- Opus – Kierownik: dr hab. Tomasz Duraj

Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej – NCN- Opus – Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Varieties of Indutrial Relations in Aviation Lockdown – Komisja Europejska – Kierownik PL: dr Izabela Florczak

Workplace Whistleblowers’ Protection in the V4 countries, France and Slovenia (WhistlePro) – Fundusz Wyszehradzki – Koordynator: prof. UŁ dr hab. Dagmara Skupień

Promoting social human rights as a key factor of sustainable democracy in Ukraine – Rada Europy – dr Marcin Wujczyk

WorkYP – Working Yet Poor, focuses on the increasing social trend of working people at risk or below the poverty line – Horyzont 2020 –
prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska

Collective Bargaining and the Gig Economy – New Perspectives [COGENS] – Komisja Europejska – reprezentant Polski: prof. UW dr. hab. Łukasz Pisarczyk

Researching European transport legislation [SENSE]- ERASMUS+ – Komisja Europejska – Kierownik PL: prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska

Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN [Meat-Up Ffire ]- Komisja Europejska – Kierownik PL: dr Izabela Florczak

Addressing emerging technological challenges: towards “smarter” industrial relations in digital work [IREL]- Komisja Europejska – Kierownik PL: dr Marta Otto

SZKOŁY LETNIE/SUMMER SCHOOLS

Global and European Labour Law – Lejda, Holandia

The ILO Centenary : Effectivity and Perspectives of International Labour and Business Regulation

RESIDENTIAL SUMMER SCHOOL ON INTERNATIONAL LABOUR AND BUSINESS LAW – Padwa, Włochy

WTFLabourLaw Summer Camp 2020