Zapraszamy Państwa do udziału w ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy,
którego celem jest zbudowanie płaszczyzny do dyskusji umożliwiającej konsolidację
środowiska ekspertów, publicystów i naukowców specjalizujących się w szeroko rozumianym HR. 

Rok 2024 to okazja do licznych podsumowań – mija 50 lat od uchwalenia Kodeksu pracy, 20 lat od wejścia Polski
do Unii Europejskiej. Równocześnie jest to czas, w którym słowa „sztuczna inteligencja” odmienia się przez wszystkie przypadki.
Stoimy zatem przed wyzwaniem, aby wyciągając wnioski z tego, co było, mądrze kreować to, co czeka rynek pracy w najbliższym czasie.
Dyskusjom w takim kierunku poświęcone będzie ForumCooperante. Horyzonty prawa pracy.


ForumCooperante odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź).
📩 forumcooperante@wpia.uni.lodz.pl

PODCAST przedstawiający założenia ForumCooperante.


#DYSKUSJE 


ForumCooperante  ogniskować się będzie wokół 4 paneli dyskusyjnych,
poświęconych wyzwaniom stojącym przed prawem pracy i zabezpieczeniem społecznym w kontekście: 

 • wejścia na rynek pracy pokolenia Z; 
 • nowej formuły ubezpieczeń społecznych; 
 • rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy; 
 • dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE.

Tematy dyskusji panelowych:

Stary Kodeks – młody pracownik 

 • Adaptacja Kodeksu pracy do młodych pracowników, czy adaptacja młodych pracowników do Kodeksu pracy?
 • Czy różnice generacyjne mają istotny wpływ na kulturę pracy?
 • Czy stosunek pracy zostanie wyparty przez alternatywne modele pracy? 

Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 

 • Czy ubezpieczenia społeczne mają rację bytu w kontekście realiów społeczno-gospodarczych zupełnie różnych od tych, które istniały w momencie ich wprowadzenia?
 • Jaka może być przyszłość ubezpieczeń społecznych w świetle rozwoju nowych technologii i informatyzacji?
 • Jak wdrażane w ubezpieczeniach społecznych zmiany wpływają na zatrudniających i zatrudnianych i czy spełniają ich oczekiwania? 

Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii 

 • Jak wpłynie rozwój AI na aksjologiczne podstawy prawa pracy?
 • Czy czeka nas era podporządkowania technologicznego i autonomizacji pracownika?
 • Jak daleko sięga humanizacja pracy w świecie nowych technologii?

20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy 

 • Jak promowana przez UE koncepcja przemysłu 5.0 wpłynie na warunki i organizację pracy/relacje na rynku pracy? 
 • Czy jawność wynagrodzeń zmniejszy dyskryminację na rynku pracy/lukę płacową? 
 • Czy/Jak dyrektywa o pracy platformowej zmieni rynek pracy i losy dialogu społecznego w Polsce?

#PROGRAM


Program dostępny cyfrowo – wersja z dnia 13.03.2024

Program w PDF – wersja z dnia 13.03.2024

09:00 – 09:30   Rejestracja
09:30 – 09:45   Otwarcie ForumCooperante
09:45 – 10:30   Wystąpienia Laureatek Nagrody Cooperante

10:30 – 11:30   Panel 1 – Stary Kodeks – młody pracownik
Prowadząca: dr Iwona Gęsicka – UMSC, prowadząca profile społecznościowe Pani od prawa pracy

11:30 – 12:00   Przerwa kawowa

12:00 – 13:00   Panel 2 – Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis?
Prowadzący: dr Robert Marczak – Gabinet Prezesa ZUS

13:00 – 14:00   Panel 3 – Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
Prowadząca: Monika Smulewicz – HR na Szpilkach

14:00 – 15:00   Lunch

15:00 – 16:00   Panel 420 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
Prowadząca: dr Tomasz Lasocki – Uniwersytet Warszawski; Sąd Najwyższy

16:00 – 17:00   Strefa Networkingowa


#OSOBY UCZESTNICZĄCE


dr Kinga Moras-Olaś, r.pr.
Laureatka Nagrody Cooperante w Kategorii Doktorat Open Mind
dr Justyna Czerniak-Swędzioł
Uniwersytet Jagielloński [Adiunktka w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji]
Sąd Najwyższy [Asystentka sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]
Laureatka Zespołowej Nagrody Cooperante w Kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
dr Ewa Krzaklewska
Uniwersytet Jagielloński [Adiunktka w Instytucie Socjologii Wydziału Filozoficznego]
Laureatka Zespołowej Nagrody Cooperante w Kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
dr Ewelina Kumor-Jezierska
Uniwersytet Jagielloński [Adiunktka w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji]
Laureatka Zespołowej Nagrody Cooperante w Kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

dr Iwona Gęsicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej [Adiunktka w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji]
Prowadząca profile społecznościowe Pani od prawa pracy
Prowadząca panel dyskusyjny: Stary Kodeks – młody pracownik
Michał Dziergas
Konfederacja Pracy Młodych [Wiceprzewodniczący]
dr Barbara Godlewska-Bujok
Uniwersytet Warszawski [Adiunktka w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia Wydziału Zarządzania]
Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Stary Kodeks – młody pracownik
Anna Hołdyńska
pracuj.pl [Koordynatorka zespołu komunikacji i influencer marketingu]
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Stary Kodeks – młody pracownik
dr. hab. Michał Kaczmarczyk, prof. ucz.
Akademia Humanitas [Rektor]
Autor raportu: Pokolenie Z na rynku pracy
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Stary Kodeks – młody pracownik
r.pr. Anna Kamińska
Kancelaria Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Stary Kodeks – młody pracownik

dr Robert Marczak
Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Gabinet Prezesa ZUS]
Prowadzący panel dyskusyjny Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis?
dr. hab. Sebastian Gajewski, prof. ucz.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [Podsekretarz Stanu]
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji [Profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Finansów Publicznych]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 

r.pr. Magdalena Januszewska
Kancelaria Januszewska
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 
dr Katarzyna Kalata, r.pr.
Kancelaria Kalata
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 
dr Błażej Mądrzycki
Uniwersytet Śląski w Katowicach [Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji]
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych [Wiceprzewodniczący]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 
dr Joanna Szyjewska-Bagińska
Uniwersytet Szczeciński [Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji]
Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie [Sędzia w IX Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: Ubezpieczenia społeczne. Quo vadis? 

Monika Smulewicz
HR na Szpilkach [Prezeska Zarządu]
EDUWERSUM Collegium Rozwoju HR [CEO]
Prowadząca panel dyskusyjny: Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
Marcin Grzelak
Państwowa Inspekcja Pracy [Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
mgr Łukasz Łaguna
Uniwersytet Jagielloński [Doktorant w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
dr. hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki [Profesor uczelni w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji]
AI WORK TEAM [Kierownik]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii
dr. hab. Krzysztof Walczak, prof. UW
Kancelaria C&C Chakowski&Cieszek [Partner]
Uniwersytet Warszawski [Profesor uczelni w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia Wydziału Zarządzania]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: Przyszłość prawa pracy w dobie nowych technologii

dr Tomasz Lasocki
Uniwersytet Warszawski [Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji]
Sąd Najwyższy [Asystentka sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]
Prowadzący panel dyskusyjny: 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
dr hab. Monika Domańska
Polska Akademia Nauk [Zakład Prawa Europejskiego, Instytutu Nauk Prawnych]
Sąd Najwyższy [Asystentka sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych]
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: 20 lat w UE szanse i
adw. Joanna Jasiewicz
GIDE [Of counsel w dziale prawa pracy]
Uczestniczka panelu dyskusyjnego: 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
prof. dr hab. Leszek Mitrus
Uniwersytet Jagielloński [Profesor w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
r.pr. Robert Lisicki
Konfederacja Pracodawców LEWIATAN [Dyrektor departamentu pracy]
Uczestnik panelu dyskusyjnego: 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa pracy
Osoba reprezentująca organ państwowy – TBA
Uczestnik_czka panelu dyskusyjnego: 20 lat w UE szanse i wyzwania dla polskiego prawa prac

#NETWORKING


ForumCooperante to również płaszczyzna do stymulowania i promowania bieżącej działalności naukowo-doradczo-eksperckiej skoncentrowanej na HR,
prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym. Tworzymy dla Państwa niepowtarzalną możliwość nawiązania nowych kontaktów podczas godzinnej 
Strefy Networkingowej (osoby zainteresowane prezentacją stoisk prosimy o kontakt: 📩 forumcooperante@wpia.uni.lodz.pl).

W ForumCooperante udział wezmą osoby:

 • specjalizujące się w prawie pracy w swojej codziennej praktyce, 
 • specjalizujące się w badaniach nad prawem pracy,
 • reprezentujące działy HR, 
 • reprezentujące instytucje publiczne (m.in. PIP, ZUS), 
 • reprezentujące portale i publikatory eksperckie z dziedziny HR.

#PROMOCJA NAUKI 


ForumCooperante  otwierać będzie panel dedykowany prezentacji wyników badań naukowych Laureatek Nagrody Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante.

Udział wezmą:

1) dr Kinga Moras-Olaś
Laureatka w kategorii Doktorat Open Mind
Wystąpienie w tematyce: Środki przeciwdziałania nadużywaniu umów o pracę na czas określony w prawie polskim i niemieckim na tle prawa unijnego

2) dr Ewelina Kumor-Jezierska z Zespołem: dr Justyna Czerniak–Swędzioł; dr Ewa Krzaklewska
Laureatki w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
Wystąpienie w tematyce: Praca niewidzialna a wykonywanie obowiązków zawodowych w szkolnictwie wyższym
[Członkiniami Zespołu były ponadto: dr Paulina Sekuła i dr Marta Warat.]


#SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA


W celu zarejestrowania udziału należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

KOD QR do formularza rejestracyjnego.

Rejestracja otwiera się 15 marca 2024 r. i trwa do 6 maja 2024 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

a. dla Osób Uczestniczących reprezentujących środowisko naukowe i subskrybujących Newsletter Cooperante – 90 zł

b. dla Osób Uczestniczących reprezentujących środowisko naukowe – 250 zł

c. dla pozostałych Osób Uczestniczących – 500 zł

Opłata za uczestnictwo w Konferencji powinna zostać uiszczona do dnia 10.05.2024 na rachunek: 35 1240 3028 1111 0011 3597 3979.*
*W tytule przelewu należy wpisać dane Osoby Uczestniczącej oraz instytucji, na którą ma zostać wystawiona faktura.

Regulamin uczestnictwa

!!! Osoby Uczestniczące w ForumCooperente otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.
!!! Udział w ForumCooperente stanowi punktowaną formę wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i adwokatów.


#ORGANIZACJA


ForumCooperante tworzą osoby reprezentujące kilka ośrodków naukowych,
mające doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Poznaj Nas!


Michał Barański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Justyna Czerniak-Swędzioł – Uniwersytet Jagielloński
Izabela Florczak – Uniwersytet Łódzki
Katarzyna Jaworska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Tomasz Mirosławski – Uniwersytet w Miszkolcu
Marta Otto – Uniwersytet Warszawski
Magdalena Paluszkiewicz – Uniwersytet Łódzki
Ariel Przybyłowicz – Uniwersytet Wrocławski
Michał Skóra – Uniwersytet Rzeszowski
Monika Sowińska-Olek – Uniwersytet Łódzki


#WSPÓŁORGANIZACJA


Central European Academy w Budapeszcie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


#PATRONAT


Rzecznik Praw Obywatelskich


#PARTNERZY


C&C Chakowski&Ciszek

EDUWERSUM – Collegium Rozwoju HR

Gide Loyrette Nouel

Hady Kancelaria Prawa Gospodarczego i Prawa Pracy

HR na Szpilkach

Kancelaria Prawna Magdalena Januszewska

Kancelaria Kalata

Pracownia. Podcast o pracy – Marek Szymaniak

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy