Kancelaria Gide jest wiodącą międzynarodową kancelarią prawną założoną w Paryżu w 1920 roku, posiadającą obecnie siatkę biur w Europie, Azji, Ameryce i Afryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie, zrzeszającą ponad 600 prawników na całym świecie. Warszawskie biuro Kancelarii Gide powstało w 1991 roku, jak/o jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Prowadzi kompleksową, w tym transgraniczną, obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa. Do klientów warszawskiego biura Kancelarii Gide należą wiodące spółki krajowe i zagraniczne, w tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego.

Jedną z istotnych specjalizacji Kancelarii Gide jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach Departamentu Prawa Pracy i Sporów, Kancelaria zajmuje się między innymi negocjacjami ze związkami zawodowymi, w tym w kwestiach zbiorowego prawa pracy, opiniowaniem struktur zatrudnienia, restrukturyzacji spółek, zwolnień grupowych,  zasad wynagradzania pracowników, przygotowywaniem i negocjowaniem kontraktów menedżerskich, audytami prawnymi oraz prowadzeniem sporów sądowych. Istotną częścią działalności Kancelarii Gide jest także edukacja pracodawców w zakresie zmian prawnych oraz toczących się procesów legislacyjnych, które mogą silnie oddziaływać na funkcjonowanie danego podmiotu.

Kancelaria Gide aktywnie wspiera merytorycznie organizacje pracodawców na arenie krajowej i europejskiej komentując projekty legislacyjne odnoszące się w szczególności do kwestii mobilności pracowników w Unii Europejskiej i w relacji z państwami trzecimi czy też ustalania prawa właściwego dla pracodawcy dla celów ubezpieczeń społecznych. Daje to możliwość nie tylko pogłębionego zrozumienia otoczenia prawnego wpływającego na sytuację naszych klientów, ale i budowania bezpośrednich relacji z europejskimi konfederacjami pracodawców jak i związków zawodowych, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego w procesie stanowienia prawa.

Przedstawiciele Kancelarii Gide są również bezpośrednio zaangażowani w prace Rady Dialogu Społecznego z ramienia związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, negocjując na poziomie krajowym z reprezentacją związków zawodowych warunki nowego modelu wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym.

Te doświadczenia, jak i prawie sto lat tradycji w świadczeniu usług prawnych w środowisku międzynarodowym jest doskonałym punktem wyjścia do pogłębienia współpracy z światem nauki i wypracowywania rozwiązań budujących przyszłość (prawa) pracy.