Prezentujemy wykaz czasopism z dziedziny „Nauki prawne” zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów z wyszczególnionymi w kolorze czasopismami z branży prawa pracy i zabezpieczenia społecznego –> WYKAZ

Pełna lista czasopism punktowanych ogłoszona w dniu 1.12.2021.

Aktem wykonawczym do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest m.in. rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zgodnie z jego postanowieniami (art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 pkt 2) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach niezamieszczonych na liście ewaluowane są punktacją w wysokości 5 punktów.

LISTA WYBRANYCH CZASOPISM BRANŻOWYCH (RÓWNIEŻ TYCH SPOZA WYKAZU):

CZASOPISMA KRAJOWE

Monitor Prawa Pracy [40 punktów]

Polityka Społeczna [70 punktów – czasopismo nieprzypisane do nauk prawnych ]

Praca i Zabezpieczenie Społeczne [100 punktów]

Rynek pracy [20 punktów – czasopismo nieprzypisane do nauk prawnych ]

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej – Członek The International Association of Labour Law Journals [70 punktów]

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka [40 punktów]

Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej [20 punktów zgodnie z wykazem z dnia 21.12.2021]

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

COMPARATIVE LABOR LAW & POLICY JOURNAL

Global Labour Law Journal

E-Journal of International and Comparative LABOUR STUDIES [20 punktów – czasopismo nieprzypisane do nauk prawnych]

European Labour Law Journal [20 punktów]

Hungarian Labour Law E-Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE LABOUR LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS [70 punktów]

International Labor Rights Case Law

International Labour Review [100 punktów – czasopismo nieprzypisane do nauk prawnych]

internet synopsis of labour law and social security law [20 punktów]

IUSlabor [20 punktów]

Labor & Employment Law Forum

Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work [40 punktów – czasopismo nieprzypisane do nauk prawnych]

Transfer

Lista rozszerzona czasopism zagranicznych, w których warto publikować.