Zachęcając do eksplorowania nowych obszarów badawczych oraz do wykorzystywania niekonwencjonalnych metod badawczych, począwszy od 2022 roku Sieć COOPERANTE ogłasza Konkurs na Nagrodę COOPERANTE!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KATEGORIE:

 1. Open mind – nagroda indywidualna, dla osoby wyróżniającej się innowacyjnym podejściem do badań naukowych w zakresie prawa pracy i/lub zabezpieczenia społecznego. Nowatorstwo może dotyczyć zarówno przedmiotu badań jak i metod badawczych. Ważnym elementem jest także walor aplikacyjny dla otoczenia społeczno-gospodarczego.
 2. Doktorat open mind – nagroda indywidualna, dla osoby rozpoczynającej karierę naukową w zakresie prawa pracy i/lub zabezpieczenia społecznego. W tej kategorii doceniane są nieopublikowane w wydawnictwie rozprawy doktorskie, które łączą w sobie innowacyjność, kreatywność w rozwiązaniu problemu badawczego oraz jakość badań naukowych.
 3. Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – nagroda zespołowa, dla zespołu (co najmniej 2 osoby), który w minimalnym zakresie został sformalizowany i skoncentrowany wokół innowacyjnego tematu badawczego. W tej kategorii doceniane są szczególnie zespoły o charakterze interdyscyplinarnym/itradycyplinarnym oraz skupiające naukowców z różnych instytucji.

REGULAMIN KONKURSU
załącznik nr 1 – edytowalny
załącznik nr 2 – edytowalny
załącznik nr 3 – edytowalny
załącznik nr 4 – edytowalny

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2022:

Termin składania aplikacji: 20.12.2022

Sposób składania aplikacji:

 • Wniosek o przyznanie Nagrody w kategoriach Open mind oraz Doktorat open mind stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu należy złożyć do dnia 20.12.2022 roku w formie elektronicznej na adres cooperante@wpia.uni.lodz.pl.
 • Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu należy złożyć do dnia 20.12.2022 roku w formie elektronicznej na adres cooperante@wpia.uni.lodz.pl.

Terminie rozstrzygnięcia konkursu: do 30.04.2023 r.

Pierwsza edycja konkursu obejmuje dokonania od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

KAPITUŁA KONKURSU 2022:

 1. Mec. Joanna Jasiewicz
 2. Dr Katarzyna Jaworska
 3. Prof. zw. dr hab. Leszek Mitrus
 4. Prof. SWPS dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska
 5. Prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska
 6. Dr Iwona Wieleba
 7. Dr hab. Wioletta Witoszko
 8. Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk