Zachęcając do eksplorowania nowych obszarów badawczych oraz do wykorzystywania niekonwencjonalnych metod badawczych, począwszy od 2022 roku Sieć COOPERANTE ogłasza Konkurs na Nagrodę COOPERANTE!

Uchwała dot. kategorii Open mind
Uchwały dot. kategorii Innowatorzy (…) i Doktorant (…) [Podjęte z wyłączeniem się z głosowania Przewodniczącego Kapituły Nagrody]

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KATEGORIE:

 1. Open mind – nagroda indywidualna, dla osoby wyróżniającej się innowacyjnym podejściem do badań naukowych w zakresie prawa pracy i/lub zabezpieczenia społecznego. Nowatorstwo może dotyczyć zarówno przedmiotu badań jak i metod badawczych. Ważnym elementem jest także walor aplikacyjny dla otoczenia społeczno-gospodarczego.
 2. Doktorat open mind – nagroda indywidualna, dla osoby rozpoczynającej karierę naukową w zakresie prawa pracy i/lub zabezpieczenia społecznego. W tej kategorii doceniane są nieopublikowane w wydawnictwie rozprawy doktorskie, które łączą w sobie innowacyjność, kreatywność w rozwiązaniu problemu badawczego oraz jakość badań naukowych.
 3. Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – nagroda zespołowa, dla zespołu (co najmniej 2 osoby), który w minimalnym zakresie został sformalizowany i skoncentrowany wokół innowacyjnego tematu badawczego. W tej kategorii doceniane są szczególnie zespoły o charakterze interdyscyplinarnym/itradycyplinarnym oraz skupiające naukowców z różnych instytucji.

REGULAMIN KONKURSU
załącznik nr 1 – edytowalny
załącznik nr 2 – edytowalny
załącznik nr 3 – edytowalny
załącznik nr 4 – edytowalny

OGŁOSZENIE KONKURSOWE 2022:

Termin składania aplikacji: 20.12.2022

Sposób składania aplikacji:

 • Wniosek o przyznanie Nagrody w kategoriach Open mind oraz Doktorat open mind stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu należy złożyć do dnia 20.12.2022 roku w formie elektronicznej na adres cooperante@wpia.uni.lodz.pl.
 • Wniosek o przyznanie Nagrody w kategorii Innowatorzy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu należy złożyć do dnia 20.12.2022 roku w formie elektronicznej na adres cooperante@wpia.uni.lodz.pl.

Terminie rozstrzygnięcia konkursu: do 30.04.2023 r.

Pierwsza edycja konkursu obejmuje dokonania od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

KAPITUŁA KONKURSU 2022:

 1. Mec. Joanna Jasiewicz
 2. Dr Katarzyna Jaworska
 3. Prof. zw. dr hab. Leszek Mitrus – Przewodniczący Kapituły
 4. Prof. SWPS dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska
 5. Prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska – Wiceprzewodnicząca Kapituły
 6. Dr Iwona Wieleba
 7. Dr hab. Wioletta Witoszko
 8. Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk