Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, która rozpoczęła się w 2019 roku, weszła w fazę endemii. Władze kolejnych państw uznają, że choć wirus nadal jest obecny, a wskaźniki zachorowań wysokie, to dalsze utrzymywanie obostrzeń nie jest konieczne. Tym samym od początku roku możemy zaobserwować zmianę w podejściu do koronawirusa w państwach takich jak Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Dania czy Irlandia. Również Polska dołącza do tego grona, na co wskazuje odejście od większości obostrzeń sanitarnych. W społecznej świadomości szczególnie wymowne jest wycofanie się z obowiązku noszenia maseczek, które pozostawały nieodłącznym elementem garderoby przez prawie 2 lata.

            W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679) podtrzymano obowiązek zakrywaniu ust i nosa jedynie w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach, rezygnując tym samym z nakazu w pozostałych miejscach. Tyczy się to również zakładów pracy, którym w ostatnich dwóch latach stawiano wysokie wymogi sanitarne. Obecny stan prawny można postrzegać jako przywrócenie swobody pracodawcom, do których należy decyzja o przyjęciu odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Trzeba mieć jednak na uwadze przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeksu pracy (tj. Dz. U. 2020, poz. 1320 ze zm.), które nakładają obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z których przestrzegania pracodawcy nie są zwolnieni i nadal muszą reagować na ryzyko zakażenia koronawirusem u pracowników, które będzie się utrzymywało. W obliczu tego nowego-starego wyzwania, są oni wyposażeni jedynie we wspomniane regulacje, które nie rozstrzygają kwestii takich jak mierzenie temperatury czy robienie testów na obecność wirusa.

            W obliczu endemicznej rzeczywistości pracodawcy mają kilka wyjść. Powrócić do stanu sprzed pandemii, pozostać przy dotychczasowych standardach sanitarnych albo też kształtować nowe praktyki. Zniknięcie maseczek z zakładów pracy może wcale nie być takie pewne.

Więcej na ten temat. I jeszcze więcej.

Wpis przygotował: Piotr Sypecki, Uniwersytet Łódzki

Zapraszamy do dyskusji!!!