Elektryzujący opinię publiczną spór pomiędzy PAŻP a kontrolerami lotniczymi został właśnie (chwilowo) zakończony. Dzisiaj (28.04) podpisano porozumienie, które ma obowiązywać do 10.07. Czyli problemy zaczną się na nowo w szczycie sezonu urlopowego…

W ramach wypracowanego porozumienia Zarząd Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodził się, aby kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymywali płace takie jak przed pandemią. Zarzewiem konfliktu była próba wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania. Pracodawca – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej – postanowił zrobić to za pomocą wypowiedzeń zmieniających. Nie przyjęło ich łącznie 180 z 208 pracujących w Warszawie kontrolerów ruchu lotniczego. W konsekwencji z upływem okresu wypowiedzenia ich umowy o pracę miały zostać rozwiązane. 31 marca dotyczyło to 44 osób, a 30 kwietnia z PAŻP miałoby odejść kolejnych 136 kontrolerów. Czekamy na rozwój wydarzeń i przypominamy, że relacje społeczne w pasażerskim sektorze lotnictwa są częścią projektu Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown – VIRAL, finansowanego przez Komisję Europejską. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego projekt realizują dr Izabela Florczak i dr Marta Otto.

Więcej tutaj.

Wpis przygotowała: Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki

Zapraszamy do dyskusji!!!