Zakład Ubezpieczeń Społecznych od blisko 90 lat realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jest instytucją dbającą o bezpieczeństwo socjalne obywateli, a także dysponuje istotną częścią finansów publicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby w dobie czwartej rewolucji przemysłowej tak ważna instytucja nie szła z duchem czasu i nie poddawała się rynkowym nurtom digitalizacji oraz automatyzacji procesów biznesowych.

W ZUS funkcjonują rozwiązania wykorzystujące nowoczesne techniki i technologie (tzw. e-projekty). Ich wyraźna ewolucja widoczna jest od kilku lat. Wystarczy wskazać takie narzędzia, jak elektroniczne zwolnienia lekarskie lub możliwość opłacania składek jednym przelewem, aby zrozumieć, że są to usługi, które w ZUS są już standardem obsługi klienta. Nad zintensyfikowaniem prac w zakresie użycia nowych technologii miała również wpływ pandemia koronawirusa, np. poprzez wdrożenie usługi tzw. e-wizyty, czyli możliwości zdalnego skontaktowania się z pracownikiem Zakładu i załatwienia swojej sprawy. Rozwój tych prac jest też wymuszony sukcesywnym przyrostem nowych zadań – wcześniej związanych z realizacją rządowego programu Tarcza Antykryzysowa, a obecnie m.in. obsługą programów 300+, 500+ czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Aktualnie formalną podstawą dla dynamicznego rozwoju w zakresie wykorzystania nowych technologii w Zakładzie jest Strategia ZUS na lata 2021–2025, która  wyznacza cztery główne nurty działań: (1) rozwój e-urzędu, (2) elektronizacja i automatyzacja procesów w ZUS, (3) elektroniczny obieg dokumentów w kontakcie z klientami oraz wewnątrz organizacji czy między innymi instytucjami, a także (4) zwiększenie integracji danych w ramach całej e-administracji.

Plan transformacji wiąże się z realizacją 14 programów strategicznych, wśród których można wymienić m.in. automatyzację rozliczeń płatników składek oraz wypłaty zasiłków, czy ubankowienie świadczeń, co powinno wspierać działania państwa na rzecz zwiększenia obrotu bezgotówkowego w gospodarce. Działania te mają na celu również poprawę bezpieczeństwa świadczeń i obniżenie kosztów funkcjonowania ZUS.

Unowocześnienie, unifikacja oraz interoperacyjność systemów IT, w tym rejestrów ZUS, jest uzupełnione przez Platformę Zarządzania Cyberbezpieczeństwem. Ta z kolei odpowiada za wzmocnienie bezpieczeństwa danych klientów Zakładu.

Nowa strategia wprowadzi wiele usprawnień dla obywateli i przedsiębiorców oraz umożliwi dalszy rozwój e-administracji. Wyznaczone w niej programy transformacji zapewnią jakość i terminowość usług ZUS, co pozwoli osiągnąć jeszcze wyższy poziom obsługi klientów.

Więcej tutaj.

Wpis przygotował: Robert Marczak, ZUS

Zapraszamy do dyskusji!!!