W związku z tym, że ustawa o stanie wojennym wprowadzona w marcu tego roku nie była w stanie uwzględnić wszystkich kwestii związanych ze stosunkami pracy w czasie wojny, 12 maja parlament ukraiński – Rada Najwyższa Ukrainy- przyjął projekt ustawy, która ma uzupełnić i poprawić kilka istniejących przepisów.

Tekst wprowadza nowe podstawy do rozwiązywania umów o pracę przez pracodawców, takie jak śmierć pracownika lub jego zaginięcie, a także przyspieszoną procedurę zwalniania pracowników. Dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca utracił kontakt z pracownikiem na okres czterech miesięcy. Zwolnienie jest również uzasadnione, gdy kontynuowanie działalności zostało uniemożliwione przez zniszczenia wojenne. Nie jest już przy tym wymagany akt zgonu lub orzeczenie sądu, ponieważ celem tych zmian jest wyeliminowanie niepewności w stosunkach pracy. Niemniej jednak w celu ochrony praw pracowników, zawieszenie umowy o pracę musi być zatwierdzone przez administrację wojskowo-cywilną działającą na danym terytorium. Ze względu na stan wyjątkowy w projekcie ustawy określono, że dokumenty mogą być przesyłane w formie elektronicznej. Wreszcie, tekst łagodzi niektóre przepisy stanu wojennego: pracodawcy mogą zwiększyć tygodniowy wymiar czasu pracy do 60 godzin tylko w przypadku osób zajmujących się „infrastrukturą krytyczną”. W pozostałych firmach normalny czas pracy zostanie utrzymany na poziomie 40 godzin tygodniowo.

Dokonywane istotne zmiany prawa ukraińskiego nie są w aktualnym stanie niczym nowym. Na szczęście dla polskiego (i tak już mocno nadszarpniętego) rynku pracy do tej pory nie ziściły się ukraińskie plany legislacyjne, które miałyby nakazywać powrót do kraju wszystkich obywateli objętych obowiązkiem obronnym – nawet tych, którzy nie zostali jeszcze powołani (więcej m.in tutaj). Projekt takiej ustawy został zgłoszony ponad miesiąc temu, ale od razu poddany bardzo ostrej krytyce. Przyjęcie tego projektu byłoby katastrofalne w skutkach dla tych polskich pracodawców, którzy aktualnie zatrudniają obywateli Ukrainy objętych obowiązkiem obronnym.

Wpis przygotowała: 
Izabela Florczak &Marta Otto, Uniwersytet Łódzki

Zapraszamy do dyskusji!!!