Barbara Surdykowska

Stopień:
przedstawiciel partnera społecznego
Afiliacja:
Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność
Dyscyplina:
prawo pracy
ORCID:
0000-0003-4569-1274