W dniu 24.02.2022 nastąpiła eskalacja działań wojennych na terytorium Ukrainy, które zapoczątkowane zostały w 2014 r. Nie pozostawia to naszej społeczności obojętnymi. Orężem naszej walki o Wolną Ukrainę jest wiedza. Dlatego stworzyliśmy bazę wiedzy, która ma nas wszystkich wyposażyć w oręż do rzetelnego pomagania uciekinierom z obszarów objętych wojną.

Prezentacja ze spotkania:
Niezbędnik konsultacyjny – pomoc prawna uciekinierom z Ukrainy (stan na 9.03.2022)

Link do nagrania z ww. spotkania

Link do strony internetowej Parlamentu Ukrainy, pod którym znajduje się dostęp do aktów prawnych w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim

Rozporządzenie w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński, którego załącznik nr 5 stosuje się do transliteracji imion i nazwisk zapisanych w alfabecie ukraińskim

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – Nowa sprawa / kontynuacja – link to praca.gov.pl

Wniosek o numer PESEL

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty