Bartłomiej Bednarowicz

Stopień:
dr
Afiliacja:
Uniwersytet w Antwerpii & Europejski Urząd ds. Pracy
Dyscyplina:
prawo pracy i prawo socjalne
ORCID:
0000-0002-8292-5458