Jakub Gołaś

Stopień:
dr
Afiliacja:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Dyscyplina:
prawo pracy
ORCID:
0000-0002-0896-677X