Katarzyna Jaworska

Stopień:
dr
Afiliacja:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dyscyplina:
prawo pracy
ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0018-2775