Nie ustają echa po ostatnim wyroku karnym w sprawie pracowników platform we Francji. W dniu 19 kwietnia br. paryski sąd karny [tribunal correctionel de Paris, 31 izba karna] skazał Deliveroo France na grzywnę w wysokości 375.000 EUR na naruszenie przepisów o pracy legalnej (rejestrowanej). Zapadły też wyroki przeciw zarządzającym spółką w latach 2015-2017, którzy prócz kary pozbawienia wolności zmierzą się z sankcjami finansowymi i zakazem pełnienia funkcji w zarządach. Francuski zakład ubezpieczeń społecznych oszacował zaś swoje należności wobec Deliveroo na niebagatelną kwotę 9,7 miliona EUR.

W uzasadnieniu wyroku sąd karny wskazał, że „nie chodzi o to, czy status osoby prowadzącej działalność na własny rachunek jest zadowalającym statusem prawnym, ale o to, czy w tym przypadku Deliveroo miało zadowalający status prawny i użyło fikcyjnej konstrukcji, która nie odpowiadała realiom pracy dostawców”.  W ocenie sądu Deliveroo jest odpowiedzialne za „instrumentalizację i nadużywanie przepisów prawa pracy”, w tym za zorganizowanie „systemowego ukrywania”  zatrudniania. Czekamy na pełne uzasadnienie wyroku. Powyższy wyrok jest kolejnym procesem we Francji dotyczącym tzw. uberyzacji stosunków pracy.  

Debata o tzw. uberyzacji, statusie prawnym platform cyfrowych nie jest obca ustawodawcy francuskiemu. W ubiegłorocznym raporcie senackim nr. 867 posła Pascala Savoldelliego sfomułowano szereg postulatów dotyczących tzw. przeciwdziałaniu uzależnieniu ekonomicznemu i społecznej zależności.

Autor raportu wskazał, że platformy cyfrowe podważają model stosunków, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, i narzucają swoim pracownikom algorytmiczne praktyki zarządzania, które winny być uregulowane. Poseł sprawozdawca zasugerował konieczność wdrożenia platform w dialog społeczny oraz zniesienie barier, które powodują izolację, także prawną, osób świadczących pracę za ich pośrednictwem.  Wysunięte postulaty obejmowały także gwarancje bezpieczeństwa w miejscu pracy, zaangażowania w proces negocjacji zbiorowych w tym sektorowych, wynagrodzenia minimalnego, doregulowania specyfiki zarządzania algorytmicznego, w tym prawo do informacji o działaniu algorytmu. Francuski wyrok jest kolejnym krokiem ku uporządkowaniu statusu prawnego samozatrudnionych zależnych oraz roli platform w świecie pracy. 

Więcej na ten temat tutaj.

Wpis przygotowała: Joanna Jasiewicz, Kancelaria GIDE

Zapraszamy do dyskusji!!!