Więcej tutaj.

1 Maja, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to data szczególna dla całego świata pracy. Święto to zostało ustanowione w celu upamiętnienia demonstracji i strajków wszczętych przez chicagowskich robotników w 1886 r., których przyczyną były złe warunki pracy, niskie płace oraz 12 godzinne zmiany. Głównym postulatem protestujących było wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy. Na ziemiach polskich pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce w 1890 roku i od tamtego momentu tradycja ta jest kontynuowana.

  Od wydarzeń z Chicago minęło wiele lat, w przeciągu których rozwój prawa pracy umożliwił znaczne polepszenie warunków bytowych ludzi pracy, między innymi dzięki ustanowieniu 8 godzinnego dnia pracy, powszechnego prawa pracowników do zrzeszania się oraz prawa do strajku. Teraz, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej prawo pracy staje przed nowymi wyzwaniami. Zjawiska takie jak praca za pośrednictwem platform cyfrowych, nowe formy monitoringu pracowniczego czy postępująca automatyzacja miejsc pracy to obszary, wokół których prawo pracy oraz osoby się nim zajmujące powinny skupić swoją uwagę.

Z okazji Święta Pracy, członkowie Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE składają wszystkim ludziom pracy najserdeczniejsze życzenia.

Wpis przygotował: Tomasz Mirosławski, Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zachęcił m