25 maja 2022 r. o godz. 17:00 zapraszamy na czwartą z serii „Środowych narad COOPERANTE”.  Jest to nowa inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni na dyskusję o najbardziej aktualnych kwestiach z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Tematem zbliżającego się spotkania będzie prawo pracownika do powstrzymania się od pracy i nieangażowania się w komunikację elektroniczną związaną z pracą, w godzinach wolnych od pracy.

W roli dyskutantów podczas spotkania wystąpią:

Moderatorem spotkania będzie dr Anna Piszczek z Uniwersytetu Łódzkiego.

Rewolucja technologiczna oraz pandemia COVID-19 wpłynęły na upowszechnienie pracy zdalnej. Praca za pomocą narzędzi cyfrowych prowadzi jednakże często do pozostawania w stałej łączności i zacierania granic między czasem pracy a czasem wolnym od pracy. W odpowiedzi na te zagrożenia dla prywatności pracowników, Parlament Europejski 21 stycznia 2021 r. przyjął rezolucję, w której wzywa do przyjęcia dyrektywy ustanawiającej prawo pracowników do bycia offline. Czy dyrektywa będzie nieść za sobą „nową jakość”, czy jedynie powielać i porządkować dotychczasowe regulacje? Jakie znaczenie nowe przepisy będą mieć dla pracowników? Jakie trudności przy realizacji nowego obowiązku napotkać mogą na swojej drodze pracodawcy? Zachęcamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS – LINK

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Wpis przygotowała: Anna Piszczek, Uniwersytet Łódzki