23 lutego 2022 r. odbyła się pierwsza z serii „Środowych narad COOPERANTE”.  Tematem pierwszego spotkania była Praca platformowa – projekt dyrektywy KE”.

W roli dyskutantek podczas pierwszego spotkania wystąpiły:

  • mec. Joanna Jasiewicz, Gide Loyrette Nouel
  • Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność
  • Nastazja Potocka-Sionek, Europejski Instytut Uniwersytecki.

Moderatorką spotkania była dr Kamila Naumowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prelegentki poruszyły wiele istotnych kwestii dotyczących projektu nowej dyrektywy zaproponowanej przez Komisję Europejską w celu poprawy sytuacji prawnej osób zatrudnionych za pośrednictwem platform.

W pierwszej części debaty Barbara Surdykowska przedstawiła zarówno podstawowe założenia, jak i genezę oraz etapy prac nad projektem dyrektywy, uwzględniając perspektywę partnerów społecznych. Wskazała również na różnicowanie poziomu ochrony prawnej osób zatrudnionych za pośrednictwem platform ze względu na charakter ich zatrudnienia.

Jako druga głos zabrała Nastazja Potocka-Sionek, która przybliżyła uczestnikom narady kwestie budzące największe kontrowersje oraz wątpliwości interpretacyjne. Dotyczyły one m.in. kryteriów ustalania statusu prawnego osób zatrudnionych za pośrednictwem platform oraz możliwych konsekwencji przyjętego w tym zakresie przez KE rozwiązania.

Joanna Jasiewicz skomentowała natomiast wcześniej przedstawione założenia projektu przede wszystkim z perspektywy pracodawcy, zwracając szczególną uwagę na kwestie ewentualnego dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Jak wskazała prelegentka, z perspektywy procesowej pewne rozwiązania przyjęte w projekcie również mogą utrudniać efektywne objęcie ochroną zatrudnionych.

Przedstawione kwestie spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników debaty. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, a narada zakończyła się żywiołową dyskusją, co świadczy o wartości poruszonych zagadnień i ich dużym znaczeniu dla polskiego i europejskiego prawa pracy.

Wpis przygotowała: Kamila Naumowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski