Rząd Włoch zamierza ułatwić wysoko wykwalifikowanym pracownikom spoza UE kontynuowanie kariery zawodowej we Włoszech. Przepisy, które 28 marca zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym, wprowadzone jako część ustawy 25/2022, zawierającej zasadniczo nowe środki wspierające gospodarkę po pandemii, oznaczają, że pracownicy przyjmowani, zarówno prowadzący własną działalność gospodarczą, jak i pracownicy firm nieposiadających siedziby we Włoszech, będą mogli ubiegać się o specjalną roczną wizę.

Pracownicy ci nie będą wliczani do rocznego limitu nowych pracowników-imigrantów, nie będą też musieli uzyskiwać pozwolenia na pobyt ani dokumentu upoważniającego do pracy „nulla osta’ , który jest zwykle wymagany w przypadku obcokrajowców spoza UE. ‚Cyfrowi nomadzi’ będą jednak musieli wykupić na czas pobytu we Włoszech własne ubezpieczenie zdrowotne ‚pokrywające wszelkie ryzyko’ oraz przestrzegać włoskich przepisów podatkowych i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Obecnie przygotowane jest rozporządzenie ministerialne dookreślające kategorie pracowników, których dotyczyć mają ww. ułatwienia, wymagany minimalny próg dochodów oraz zasady weryfikacji działalności, którą pracownik zamierza wykonywać.

Więcej na ten temat tutaj.

Wpis przygotowała: Marta Otto, Uniwersytet Łódzki

Zapraszamy do dyskusji!!!