13 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00 zapraszamy na trzecią z serii „Środowych narad COOPERANTE”.  Jest to nowa inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni na dyskusję o najbardziej aktualnych kwestiach z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Tematem zbliżającego się spotkania będzie: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – tzw. dyrektywa „work-life balance”.

W roli dyskutantów podczas spotkania wystąpią:

  • dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW – Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek
  • dr Justyna Czerniak-Swędzioł – Uniwersytet Jagielloński
  • dr Barbara Godlewska-Bujok – Uniwersytet Warszawski

Moderatorem spotkania będzie dr Michał Barański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie Narady omawiana będzie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywa „work-life balance”). Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym wciąż jest dużym wyzwaniem dla wielu rodziców i pracowników pełniących obowiązki opiekuńcze, w szczególności z uwagi na coraz większą powszechność wydłużonych godzin pracy oraz zmiennych rozkładów pracy, co ma negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet (motyw 10 dyrektywy). Nowe przepisy unijne obejmują zagadnienie dostępu pracowników do elastycznych warunków pracy, a także wprowadzają nowe lub poszerzają dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego. Państwa członkowskie UE mają obowiązek implementacji ww. dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS – LINK

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu i dyskusji.

Wpis przygotował: Michał Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach